Zakázky dle objednatele: GLOBALICA a.s.

Pivovar MMX, Lety u Dobřichovic

Zpracování kompletní projektové dokumentace vč. architektonického návrhu a zajištění inženýrské činnosti. Jedná se o výstavbu polyfunkčního objektu – hotelu  s restaurací , pivovaru  a několika bytů. Dodavatel stav ...