Zakázky dle objednatele: Hlavní město Praha

Protihluková opatření Husitská

      Účelem návrhu bylo snížení hlukové zátěže z provozu na pozemních komunikacích v chráněných vnitřních prostorech staveb ve formě projektu pro stavební povolení. Všechny domy leží v Památko ...