Zakázky dle objednatele: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Nemocnice pod Petřínem

Naše firma zpracovávala v několika etapách rekonstrukci části prostor Pavilonu D nemocnice. V rámci rekonstrukce byla v 3.NP zřízena paliativní péče a v 4.NP  zázemi pro personál nemocnice. ...