Zakázky dle objednatele: MFF UK

Rekonstrukce fasády MFF UK

Naše firma zpracovávala projektovou dokumentaci stavební a statické části výměny a zateplení fasád a střech vybraných objektů MFF v Troji. ...