Zakázky dle objednatele: Nakladatelství Paulínky

Knihkupectví Paulínky, Petrská 9, Praha 1

Knihkupectví pro nakladatelství Paulínky se nachází v historicky chráněném areálu Františkánského kláštera u chrámu P.Marie Sněžné, Jungmannovo nám.18, Praha 1. Byl zde navržen a realizován interiér vč.stavebních úprav. ...