Vivatizace ČSPH OMW – Kladno, Kročehlavská

Předmětem realizace byla změna dispozičního uspořádání a celková modernizace interiéru kiosku, výměna technologických zařízení (stojany, potrubí) a opravy zpevněných ploch. Dodavatel stavby: ACISTAV s.r.o. Dodavate ...