Rekonstrukce Sovových mlýnů, Praha 1

Hodnota objektu je v jeho hmotové konfiguraci a urbanistických kvalitách. Více než jedno století je přirozenou a vžitou dominantou exponovaného nábřeží Kampy. Sovovy mlýny jsou kulturní památkou. Bylo cílem zachovat genia loci.

Projekt Sovových mlýnů se musel vyrovnat s extrémním prostředím ohrožovaným stoletou vodou a to vodou přímo z koryta Vltavy i vodami Čertovky. Voda by mohla dosahovat až k podlaze 2. patra. Musel se vyrovnat s problémem dopravy exponátů a lidí včetně handicapovaných do vyšších podlaží s ohledem na kapacitu stávajících budov.

Nejhodnotnější části objektu byly kamenné renesanční nároží, jižní štít, obvodové zdivo včetně věže. Klíčové bylo vyřešení staticko-hydrogeologického zajištění.

Slavnostní položení základního kamene pro rekonstrukci Sovových mlýnů bylo 25. května 2000. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno v srpnu 2001.