Čerpací stanice Benzina – odpočívky Mezno a Mitrovice

Stavba obou čerpacích stanic je realizována do odpočívek Mezno, Mitrovice dálnice D3 Praha – České Budějovice. Obě čerpací stanice mají navržený shodný půdorysný tvar výdejní plochy, rozvržení a počet výdejních stojanů. Budovy kiosku mají odlišný půdorysný tvar a rozdílné uspořádání okolních navazujících zpevněných ploch. Na budovu kiosku čerpací stanice Mitrovice navazuje objekt restaurace Mc Donald´s s restauračními zahrádkami. U budovy kiosku čerpací stanice jsou v obou případech navržena vyhrazená stání pro vozidla zásobování, oslužná místa a kolmá parkovací stání pro zákazníky.

Název akce: Čerpací stanice Benzina  - odpočívky  Mezno a Mitrovice

Investor: Benzina, a.s., Na Pankráci 124, Praha 4

Generální projektant: HABENA spol. s r.o.

Dodavatel (pokud je znám): Acistav, s.r.o., Strakonická 1199, Praha 5