Hala Bořanovice

Jednalo se o návrh přestavby původně skladovacího objektu za účelem zřízení nové dispozice  pro výrobní část (především kusové, zakázkové výroby produktů pro elektrické testování v automobilovém průmyslu)  a s tím spojenou technickou a administrativní podporu výroby.

Stavební práce spočívaly především v:

  • rekonstrukci části stávajícího suterénu
  • kompletní přestavbě přízemí (demolice + nová výstavba na stejném půdorysu)
  • přístavbě dvoupodlažní vstupní haly rozměrů 5,5 x 6,0 m k severovýchodní fasádě stávajícího objektu
  • terénních úpravách okolí budovy

Firma Habena zpracovávala rovněž podklady pro dotační program. Stavba byla spolufinancována dotačním programem z evropských fondů