Haly pro přípravu zkoušek HPZ v areálu VÚŽ Cerhenice

HPZ I - HPZ IV

V halách jsou instalovány kolejové dráhy. Kolejiště jsou opatřena průlezným revizním kanálem. Kolejiště jsou odvodněná do bezodtokých jímek.  Podlahy hal jsou pojezdová v celé ploše, uprostřed činí nosnost podlahy 10t/m2, po krajích 4t/m2. Pro manipulaci a opravy na střeše vagonu jsou zhotovitelem dodány a zprovozněny portálové jeřáby s nosností 5t s bezkabelovým ovládáním. Na střechu vagonu stojícího na koleji s revizním kanálem je zajištěn přístup pomocí manipulační lávky. Nad každou kolejí je instalováno záchytné lano.

HPZ II:

Administrativní část je k hale přičleněna ze západní fasády. Jedná se o ocelový skelet s modulovým rozponem sloupů 6x6m, dl.144m, ve kterém je zřízeno 11 kanceláří, sociální zázemí, skladové a technické prostory, trafostanice a kompresorovna. Obvodový a střešní plášť je z panelů s polyuretanovou izolační vrstvou. Hala je průjezdná a koleje jsou instalovány na železobetonové desce do vzdálenosti 66m za halou. Na konci desky jsou osazena kolejová zarážedla. Hala je vybavena rozvodem stlačeného vzduchu.

Součástí haly je kolej postavená podél haly pro odstavování vozidel až 200m dlouhých a zpevněné plochy kolem haly pro přístup vozidel a pro jejich parkování.

Celkový finanční objem díla 86 555 tis. Kč.

 

Investor: VUZ a.s., Novodvorská 1492, Praha 4

Generální projektant: HABENA s.r.o.

Dodavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s