Lažanský palác (kavárna Slávia), Smetanovo nábřeží, Praha 1

  • Datum
    1995
  • Investor

Lažanský palác byl postaven dříve než Národní divadlo. Statické problémy trvaly delší dobu a byly sledovány ČVUT. V okamžiku, kdy se náhle objevily svislé trhliny ve zděných meziokenních pilířích kavárny byl vydán havarijní výměr. Rychlý geologický průzkum prokázal, že základová spára se nachází v bahnitých náplavech, /8 m pod chodníkem Národní třídy/v oblasti se změnil i režim podzemních vod, rázy tramvají mají rovněž velmi negativní vliv na statiku celé konstrukce, samozřejmě se v daném případě sčítají i ostatní vlivy-např. i proběhlé minulé rekonstrukce měly vliv; při zvětšování oken kavárny byly původní pilíře osekány tak, že nejsou souosé s pilíři vyšších podlaží.
Navržené statické opatření bylo oponováno ČVUT a VPÚ a bylo realizováno podle projektu zpracovaného firmou HABENA. Napětí v základové spáře bylo zmenšeno soustavou mikropilot vrtaných v mírném náklonu ve stěnách až do únosného podloží. Místně byla použita i trysková injektáž.