Letiště Václava Havla Praha: Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1

Účelem stavby bylo zajištění provozní potřeby navýšení kapacity kompaktních stání vybavených teleskopickými nástupními mosty.
Jednalo se o změny v uzavřeném areálu v části plochy B1, v zálivu mezi prsty B a A u Terminálu T1.
Ve vazbě na úpravu odbavovací plochy byla provedena dispoziční úprava čekáren B1, B2 a B5 v prostoru 1.NP, která spočívala ve zvětšení plochy čekáren na úkor zrušení prodejních jednotek a dále vestavění pohotovostního sociálního zařízení do každé čekárny. Interiér čekáren je v souladu s novým designem Letiště Praha od ateliéru Chapman Taylor.
Společnost Habena se podílela na zpracování architektonicko-stavební části dokumentace, a to vnitřních úprav objektu Prstu B vč. úpravy fasády.

Generální projektant: Metroprojekt Praha, a.s.

Generální dodavatel: Společnost Metrostav a.s., Divize 8