Obytný areál Dubový Mlýn, Praha 6

Firma zpracovávala  změnu projektu pro stavební povolení a prováděcí projekt areálu a jednotlivých domů.

Obytný areál vznikl na místě původního mlýna.
Uzavřený areál tvoří vlastní mlýn se čtyřmi mezonetovými byty se samostatnými vstupy z terénu a přistavěnou společnou garáží. 12 nových vil ve třech základních typech je situováno podél páteřní komunikace. Součástí areálu je také objekt ostrahy a čistírna odpadních vod se zemním filtrem. Opraveny a doplněny byly opěrné stěny na hranicích se sousedy a u Šáreckého potoka.
Součástí stavby byla i úprava rybníku Dubák – utěsnění hráze, nový výpustní objekt,  napojení na Šárecký potok.