Oprava fasády, Korunní ul., Praha 10

Projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení řešila: Opravu uliční fasády spočívající ve výměně stávajících oken a vjezdových vrat a repasování stávajících dřevěných dvoukřídlových dveří, výměně klempířských prvků, opravě omítky. Opravu dvorní fasády spočívající ve výměně stávajících oken a dveří,  výměně klempířských prvků, opravě omítky. Přístavbu výtahu ve dvoře vč. demolice stávajících balkónů.

Dodavatel: Doležel spol. s r. o.