Protihluková opatření Husitská

 

 

 

Účelem návrhu bylo snížení hlukové zátěže z provozu na pozemních komunikacích v chráněných vnitřních prostorech staveb ve formě projektu pro stavební povolení.

Všechny domy leží v Památkové zóně „Vinohrady – Žižkov – Vršovice“.  Byl proveden stavebně technický průzkum stávajících oken na exponovaných fasádách, zaměřený zejména na technický stav dřevěných konstrukcí.  V rámci průzkumu byl zjišťován i původní barevný odstín nátěru, pokud nebyl v minulosti zcela odstraněn. Dále došlo k pořízení fotodokumentace jednotlivých typů oken na objektu a jejich zaměření (celkové rozměry, rozměry jednotlivých profilů), bylo zjišťováno členění křídel, způsob otevírání, vystrojení oken atd.

Navrhované řešení: navržená nová okna se maximálně přibližují původním rozměrům, zachovávají typ původních dřevěných špaletových dvojitých oken, původní členění a způsob otevírání křídel. Konstrukční provedení bylo navrženo v současném standardu, tedy z lepených profilů, které jsou méně náchylné k prostorovým deformacím. Vnější křídla byla navržena opatřit izolačním dvojsklem, vnitřní jednoduchým zasklením, popř. zasklením lepeným sklem s vloženou fólií. Zasklení vnějších křídel izolačním dvojsklem vyžaduje konstrukčně větší hloubku dřevěných profilů okenních křídel. Nárůst rozměru profilu v tomto směru není pohledově významný a je proto i z hlediska památkové ochrany objektů možný. K určitému nárůstu rozměrů dochází u některých oken i ve druhém směru. Jde o potřebné navýšení z důvodu zajištění nezbytné statické stability křídel, jejichž profil je zeslaben polodrážkou pro dvojsklo a protilehlou drážkou pro umístění těsnícího profilu, což u původních oken nebylo.

Zvukově izolační vlastnosti stávajících oken a požadavky na zvukovou izolaci oken nových byly převzaty z detailní hlukové studie „ŘEŠENÍ III. ETAPY STARÉ HLUKOVÉ ZÁTĚŽE“, vypracované firmou EKOLA group, spol. s r.o.

 

Investor:       MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

odbor evidence, správy a využití majetku

Mariánské nám. 2, Praha 1

 

Generální projektant:       SUDOP PRAHA, a.s.,  Olšanská 1a, Praha 3