Vivatizace ČSPH OMW – Kladno, Kročehlavská

Předmětem realizace byla změna dispozičního uspořádání a celková modernizace interiéru kiosku, výměna technologických zařízení (stojany, potrubí) a opravy zpevněných ploch.

Dodavatel stavby: ACISTAV s.r.o.

Dodavatel technologie: LM Construction s.r.o.

Koordinátor: JS PLAN s.r.o.