Rekonstrukce nové scény ND

Cílem projektu rekonstrukce Nové scény ND bylo zajištění odpovídajících kvalitativních parametrů prostorové akustiky divadla pro potřeby činohry, opery a baletu, výměna jevištní technologie, rozšíření prostor orchestřiště, výměna vzduchotechniky a zlepšení požární bezpečnosti.
V rámci rekonstrukce bylo navrženo nové architektonické řešení prostor hlediště, jeviště a upraveno provozní zázemí Nové scény.

Projektant „Z“ projekt 90
Habena spol. s r.o.
Soning Praha a.s.
Gradior Group a.s.
Generální projektant Ing. Arch Svatopluk Zeman
Ing. Bohumil Zelenka
„Z“ projekt 90