Revitalizace Klementina

Naše společnost projektovala stavební část revitalizace areálu Klementina.
Revitalizace bude provedena ve 4 etapách a budou provedeny tyto hlavní úpravy:
- zateplení železobetonového podkroví a modifikace na depozitáře s garantovaným vnitřním klimatem
- výměna všech technologických rozvodů
- nové datové centrum a velín
- nový náhradní zdroj
- chlazení prostor za využití vltavské vody samostaně vybudovaným přivaděčem
- zpřístupnění hlavních chodeb v areálu veřejnosti (fresky při ulici Křížovnické)

Projektant Habena spol. s r.o.
Korunní 60
120 00 Praha 2
Generální projektant Metroprojekt Praha a.s.
Náměstí I.P.Pavlova 2
120 00 Praha 2
Dodavatel Metrostav a.s. Divize 9