Revitalizace objektů A, B, C, D areálu Staropramen

Projekt spočíval v přestavbě původních historických budov objektu areálu Staropramen. V první fázi rekonstrukce byla kompletně opravena budova A původní sladovny a částečně budova B a C.

Areál Smíchovského pivovaru byl založen roku 1869. Pivovar je v památkové zóně Smíchov v těsné blízkosti Pražské památkové rezervace, v jejímž panoramatu se   budovy pivovaru velmi výrazně uplatňují. Celý areál bylo nanejvýš žádoucí udržet ve svém původním urbanistickém i architektonickém konceptu při zachování původních hmot. Navíc se jedná o areál posledního velkého funkčního pivovaru v Praze.

Rekonstrukce v maximální možné míře objektu vrací původní vzhled. Obzvláště byl kladen důraz na obnovení  architektonických a štukových detailů. Plně je respektována hmota objektu, který byl očištěn od nepůvodních nánosů a úprav.

Zároveň však byly naplněny požadavky na nové funkční využití pro skladování splňující požadavky dnešního  moderního provozu. Nově vzniklé sklady jsou propojeny vertikálně dvěma nákladními výtahy a na úrovni 1.PP jsou horizontálně propojeny s novou stáčecí linkou v sousedním objektu, kdy dopravník s hotovými výrobky zajíždí přímo do skaldu. Původní dřevěné stropy byly ne 2 - 4 podlaží  nahrazeny ocelovou konstrukcí , aby byla zajištěna potřebná únosnost skladů .  V rámci rekonstrukce byly proveden náročný systém mikropilot , přenášející zatížení ze skladů do únosnějších vrstev zeminy.

 

Firma Habena zpracovávala kompletní projektovou dokumentaci ve všech stupních

(Architektonická studie , DUR , DSP , Dodavatelská dokumentace ) a zároveň prováděla autorský dozor po celou dobu výstavby

Dodavatel:   DOLEŽEL spol. s r.o.  Lysinská č. 485/2  143 00 Praha 4 - Modřany