Vývoj skel s odolností proti výbuchu

Předmět výzkumu:

Návrh vrstveného bezpečnostního skla, které by při výbuchu zachovalo celistvost a zachytilo šrapnely např. nástražné teroristické bomby a tím ochránilo měkké cíle.

Společnost HABENA navrhla tloušťkovou řadu vrstvených bezpečnostních skel s odolností proti výbuchu resp. s vlastnostmi skla, které po výbuchu zachová celistvost formátu a zachytí např. šrapnely nástražné bomby a ochrání tak měkké cíle. Využití těchto skel lze uvažovat např. v halách letišť, pro ochranu rizikových úřadů, důležitých ministerstev, zastupitelských úřadů atp.

Skladby skel byly odzkoušeny výbuchem různě silných náloží TNT (9 kg TNT; 5 kg TNT) z různých vzdáleností nálože od testovaného vzorku. Byla posouzena odolnost skel a prokázána jejich celistvost a ochranná funkce.

Společnost HABENA zpracovala a zajistila:

  • Návrh skladeb skel a spojovacích prostředků mezi vrstvami tepelně upravených skel (s viditelnou výztužnou vložkou i neviditelnou výztuží)
  • Statické výpočty skladeb vrstvených sendvičů
  • Mechanické zkoušky zkušebních vzorků (společně s KÚ ČVUT)
  • Zkušební vzorky ve skladbách a formátech pro zkoušky výbuchem společně s výrobcem
  • dozor při zkouškách

Spolupráce: KLOKNERŮV ÚSTAV ČVUT