Zastřešení výstupu z metra Hradčanská

Architektonický návrh: Ing. arch. Patrik Kotas