Slide background

Rekonstrukce staveb

Slide background

Konstrukce ze skla

Slide background

Projekce staveb

Profil společnosti

současné zaměření společnosti

Firma HABENA spol. s r.o. vznikla v roce 1994. Jednateli firmy jsou Ing. Miroslav Špaček a Ing. Zdeněk Veselý. Firma, která je tvořena cca 20 pracovníky, disponuje autorizovanými inženýry v oboru pozemní stavby, statika a dynamika staveb. Hlavní náplní firmy je projekční a inženýrská činnost v investiční výstavbě - kompletní zpracování projektové dokumentace staveb s obstaráním potřebných povolení - územního rozhodnutí a stavebního povolení. Jako součást této činnosti zpracováváme znalecké posudky, průzkumy stavebních konstrukcí, rozpočty a ekonomické posouzení investic. Dále zajišťujeme výkon činnosti v kompetenci autorizovaného inspektora dle stavebního zákona. Specialitou firmy je zpracování statických výpočtů skla včetně zajištění projekce a realizace skleněných konstrukcí. Významnou náplň firmy tvoří truhlářská výroba - výroba nábytku, interiérů i stavebních truhlářských výrobků.

 

JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI

Na koho se obrátit

Ing. Miroslav Špaček

Jednatel

Miroslav Špaček je autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru pozemní stavby (IP00) a statika a dynamika staveb (IS00). Je odborníkem na navrhování nosných konstrukcí ze skla, přičemž v této oblasti spolupracuje na výzkumu s Kloknerovým ústavem ČVUT. Jeho vášní je také truhlařina a navrhování konstrukcí ze dřeva.

Ing. Zdeněk Veselý

Jednatel

Zdeněk Veselý je autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru pozemní stavby (IP00) a statika a dynamika staveb (IS00). Je také autorizovaným inspektorem podle stavebního zákona.

Vybrané projekty

 • Revitalizace objektů A, B, C, D areálu Staropramen

  Rekonstrukce / Výběr
  Permalink Image
 • Reprezentační salonek DP Praha

  Občanská výstavba / Výběr
  Permalink Image
 • Haly pro přípravu zkoušek HPZ v areálu VÚŽ Cerhenice

  Dopravní stavby / Výběr
  Permalink Image
 • Nemocnice pod Petřínem

  Občanská výstavba / Výběr
  Permalink Image
 • Roubenka – Šumava

  Bytová výstavba / Truhlářství, tesařství / Výběr
  Permalink Image
 • Václav Cigler – Vertikály

  Výběr / Výstavy
  Permalink Image
 • Václav Cigler – Holandsko

  Výběr / Výstavy
  Permalink Image
 • Revitalizace Klementina

  Rekonstrukce / Výběr
  Permalink Image
 • Dům rodiny Havlových

  Rekonstrukce / Výběr
  Permalink Image
 • Pyramida Račov

  Konstrukce ze skla / Truhlářství, tesařství / Výběr
  Permalink Image
 • Rodinná vila Tuchoměřice

  Bytová výstavba / Výběr
  Permalink Image
 • Pavilon Piazza

  Konstrukce ze skla / Výběr
  Permalink Image
 • Zastřešení výstupu z metra Hradčanská

  Dopravní stavby / Konstrukce ze skla / Výběr
  Permalink Image
 • Rekonstrukce fasády MFF UK

  Občanská výstavba / Výběr
  Permalink Image
 • Lažanský palác (kavárna Slávia), Smetanovo nábřeží, Praha 1

  Statika staveb / Výběr
  Permalink Image
 • Stanice metra Střížkov

  Dopravní stavby / Konstrukce ze skla / Výběr
  Permalink Image
 • Obytný areál Dubový Mlýn, Praha 6

  Bytová výstavba / Výběr
  Permalink Image
 • Rekonstrukce Sovových mlýnů, Praha 1

  Rekonstrukce / Výběr
  Permalink Image
 • Rekonstrukce ZŠ Na Dědině, Praha 6

  Občanská výstavba / Výběr
  Permalink Image
 • Jachetní přístav Lipno nad Vltavou – objekty E, F, G, H

  Občanská výstavba / Výběr
  Permalink Image
 • Pivovar MMX, Lety u Dobřichovic

  Občanská výstavba / Výběr
  Permalink Image

 

Výzkum, vývoj

spolupráce s Kloknerovým ústavem ČVUT

Firma spolupracuje s Kloknerovýn ústavem ČVUT, jedním z nejvýznamnějších pracovišť, které se zaměřuje především na oblast stavebnictví. Naše firma se podílí zejména ve výzkumu vlastností skla a skleněných konstrukcí. Výsledky výzkumu se dále uvádějí do praxe.

Inženýrská a odborná činnost

posudky , zpracování PENB, atd.

Firma poskytuje poradenskou a odbornou činnost formou konzultací a vypracování posudků v oboru pozemní stavby a statika a dynamika staveb ; v oblasti realizace a v oblastech přímo souvisejících s projekční činností jako například:

 • posuzování závad
 • posouzení stavebně technického stavu objektů
 • zpracování statických posudků
 • vypracování doporučení pro rozsah a způsob rekonstrukcí stavebních objektů
 • zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

 

V rámci naší projekční činnosti zajišťujeme i kompletní inženýrskou činnost pro obstarání územního rozhodnutí, stavebního povolení, demoličního výměru či ohlášení stavby. Vzhledem k tomu, že ve firmě působí kromě řady autorizovaných inženýrů i autorizovaný inspektor ve smyslu stavebního zákona, je firma schopna zajistit zkrácené stavební řízení dle § 117 stavebního zákona a jiné činnosti, které je autorizovaný inspektor oprávněn provádět.

Technický dozor investora

kontrola prací ve všech procesech stavby

Dlouhodobé odborné zkušenosti autorizovaných inženýrů využívá firma při zajišťování výkonu technického dozoru investora. V rámci této činnosti provádíme kontrolu kvality stavebních prací, dodržování harmonogramu výstavby a smluvních podmínek, kontrolu průběžného čerpání investičních prostředků a dalších činností, které s výkonem technického dozoru souvisejí.

Truhlářství

Tesařské a truhlářské práce

Provádíme veškeré truhlářské práce. Vyrábíme interiéry, schodiště a nábytek do domů i komerčních objektů. Realizujeme také stavební truhlářské výrobky.

 

 • Dubové dveře

  Truhlářství, tesařství
  Permalink Image
 • Roubenka – Šumava

  Bytová výstavba / Truhlářství, tesařství / Výběr
  Permalink Image
 • Dřevostavba rodinného trojdomku – Únětice

  Bytová výstavba / Truhlářství, tesařství
  Permalink Image
 • Pyramida Račov

  Konstrukce ze skla / Truhlářství, tesařství / Výběr
  Permalink Image
 • Knihkupectví Paulínky, Petrská 9, Praha 1

  Truhlářství, tesařství
  Permalink Image

Skleněné konstrukce

Navrhování nosných konstrukcí ze skla, skleněných fasád apod.

Firma specializuje na problematiku skleněných konstrukcí se zaměřením na statické výpočty skla, konstrukční řešení a poruchy skleněných konstrukcí. Pevnosti monolitního a laminovaného skla má firma prověřené řadou zkoušek realizovaných v autorizovaných zkušebnách. V oblasti výzkumu spolupracujeme s Kloknerovým ústavem ČVUT. Provádíme statické návrhy a posouzení skleněných konstrukcí-skleněných stropů, schodišť, zábradlí, markýz, fasád, ale i speciálních konstrukcí-např. stěn z ohýbaného skla, apod.

 • CIIRC ČVUT

  Konstrukce ze skla
  Permalink Image
 • Výtah OC Chodov

  Konstrukce ze skla
  Permalink Image
 • Cigler, Motyčka – Sovovy mlýny

  Konstrukce ze skla / Výstavy
  Permalink Image
 • Pyramida Račov

  Konstrukce ze skla / Truhlářství, tesařství / Výběr
  Permalink Image
 • Markýza – ulice 28. října

  Konstrukce ze skla
  Permalink Image
 • Stanice metra Stodůlky

  Dopravní stavby / Konstrukce ze skla
  Permalink Image
 • Pavilon Piazza

  Konstrukce ze skla / Výběr
  Permalink Image
 • Zastřešení výstupu z metra Hradčanská

  Dopravní stavby / Konstrukce ze skla / Výběr
  Permalink Image
 • Nástavba hotelu Hilton – SKY BAR

  Konstrukce ze skla / Občanská výstavba
  Permalink Image
 • Stanice metra Střížkov

  Dopravní stavby / Konstrukce ze skla / Výběr
  Permalink Image

 

Vizualizace a 3D tisk

Tvorba vizualizací a architektonických modelů

Vytváříme vizualizace staveb, které můžete sami ovládat. Vizualizace jsou přístupné online a jsou připraveny pro virtuální, popř. rozšířenou realitu. Váš projekt tak můžete důkladně prozkoumat, ať už jste kdekoliv.

Firma se zabývá 3D tiskem architektonických modelů. Architektonický model je reálný model budovy, zmenšený do konkrétního měřítka a představuje nejlepší volbu prezentace projektu. Před tiskem architektonického modelu vytvoříme vizualizaci, kterou lze prozkoumat online a upřesnit detaily. Tiskneme metodou FDM (Fused Deposition Modeling). Jedná se o technologii, při níž je zahřátý materiál (termoplast) kladen na sebe po jednotlivých vrstvách. Přesnost tisku je přibližně 0,2mm. Model může být jednobarevný nebo vícebarevný. Měřítko modelu lze volit s ohledem na možnosti tisku. Zeptejte se nás na možnosti 3D tisku architektonického modelu vašeho projektu, rádi Vám poradíme. Ukázky architektonických modelů jsou vystaveny v zasedací místnosti ve firmě Habena s.r.o., Korunní 60, Praha 2-Vinohrady.

Kontakt

Kde nás najdete