Slide background

Rekonstrukce staveb

Slide background

Konstrukce ze skla

Slide background

Projekce staveb

Profil společnosti

současné zaměření společnosti

Firma HABENA spol. s r.o. vznikla v roce 1994. Jednateli firmy jsou Ing. Miroslav Špaček a Ing. Zdeněk Veselý. Firma, která je tvořena cca 20 pracovníky, disponuje autorizovanými inženýry v oboru pozemní stavby, statika a dynamika staveb. Hlavní náplní firmy je projekční a inženýrská činnost v investiční výstavbě - kompletní zpracování projektové dokumentace staveb s obstaráním potřebných povolení - územního rozhodnutí a stavebního povolení. Jako součást této činnosti zpracováváme znalecké posudky, průzkumy stavebních konstrukcí, rozpočty a ekonomické posouzení investic. Dále zajišťujeme výkon činnosti v kompetenci autorizovaného inspektora dle stavebního zákona. Specialitou firmy je zpracování statických výpočtů skla včetně zajištění projekce a realizace skleněných konstrukcí. Významnou náplň firmy tvoří truhlářská výroba - výroba nábytku, interiérů i stavebních truhlářských výrobků.

 

JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI

Na koho se obrátit

Ing. Miroslav Špaček

Jednatel

Miroslav Špaček je autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru pozemní stavby (IP00) a statika a dynamika staveb (IS00). Je odborníkem na navrhování nosných konstrukcí ze skla, přičemž v této oblasti spolupracuje na výzkumu s Kloknerovým ústavem ČVUT. Jeho vášní je také truhlařina a navrhování konstrukcí ze dřeva.

Ing. Zdeněk Veselý

Jednatel

Zdeněk Veselý je autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru pozemní stavby (IP00) a statika a dynamika staveb (IS00). Je také autorizovaným inspektorem podle stavebního zákona.

Vybrané projekty

 • Vývoj skel s odolností proti výbuchu

  Konstrukce ze skla / Výběr
  Permalink Image
 • Projekční systém pro rozšířenou realitu

  Konstrukce ze skla / Výběr
  Permalink Image
 • Revitalizace objektů A, B, C, D areálu Staropramen

  Rekonstrukce / Výběr
  Permalink Image
 • CIIRC ČVUT

  Konstrukce ze skla / Výběr
  Permalink Image
 • Reprezentační salonek DP Praha

  Občanská výstavba / Výběr
  Permalink Image
 • Roubenka – Šumava

  Bytová výstavba / Truhlářství, tesařství / Výběr
  Permalink Image
 • Václav Cigler – Vertikály

  Výběr / Výstavy
  Permalink Image
 • Václav Cigler – Holandsko

  Výběr / Výstavy
  Permalink Image
 • Revitalizace Klementina

  Rekonstrukce / Výběr
  Permalink Image
 • Dům rodiny Havlových

  Rekonstrukce / Výběr
  Permalink Image
 • Pyramida Račov

  Konstrukce ze skla / Truhlářství, tesařství / Výběr
  Permalink Image
 • Rodinná vila Tuchoměřice

  Bytová výstavba / Výběr
  Permalink Image
 • Pavilon Piazza

  Konstrukce ze skla / Výběr
  Permalink Image
 • Zastřešení výstupu z metra Hradčanská

  Dopravní stavby / Konstrukce ze skla / Výběr
  Permalink Image
 • Rekonstrukce fasády MFF UK

  Občanská výstavba / Výběr
  Permalink Image
 • Lažanský palác (kavárna Slávia), Smetanovo nábřeží, Praha 1

  Statika staveb / Výběr
  Permalink Image
 • Stanice metra Střížkov

  Dopravní stavby / Konstrukce ze skla / Výběr
  Permalink Image
 • Obytný areál Dubový Mlýn, Praha 6

  Bytová výstavba / Výběr
  Permalink Image
 • Rekonstrukce Sovových mlýnů, Praha 1

  Rekonstrukce / Výběr
  Permalink Image
 • Rekonstrukce ZŠ Na Dědině, Praha 6

  Občanská výstavba / Výběr
  Permalink Image
 • Jachetní přístav Lipno nad Vltavou – objekty E, F, G, H

  Občanská výstavba / Výběr
  Permalink Image
 • Pivovar MMX, Lety u Dobřichovic

  Občanská výstavba / Výběr
  Permalink Image

 

Výzkum, vývoj

spolupráce s Kloknerovým ústavem ČVUT

Firma spolupracuje s Kloknerovýn ústavem ČVUT, jedním z nejvýznamnějších pracovišť, které se zaměřuje především na oblast stavebnictví. Naše firma se podílí zejména ve výzkumu vlastností skla a skleněných konstrukcí. Výsledky výzkumu se dále uvádějí do praxe.

Inženýrská a odborná činnost

posudky , zpracování PENB, atd.

Firma poskytuje poradenskou a odbornou činnost formou konzultací a vypracování posudků v oboru pozemní stavby a statika a dynamika staveb ; v oblasti realizace a v oblastech přímo souvisejících s projekční činností jako například:

 • posuzování závad
 • posouzení stavebně technického stavu objektů
 • zpracování statických posudků
 • vypracování doporučení pro rozsah a způsob rekonstrukcí stavebních objektů
 • zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

 

V rámci naší projekční činnosti zajišťujeme i kompletní inženýrskou činnost pro obstarání územního rozhodnutí, stavebního povolení, demoličního výměru či ohlášení stavby. Vzhledem k tomu, že ve firmě působí kromě řady autorizovaných inženýrů i autorizovaný inspektor ve smyslu stavebního zákona, je firma schopna zajistit zkrácené stavební řízení dle § 117 stavebního zákona a jiné činnosti, které je autorizovaný inspektor oprávněn provádět.

Technický dozor investora

kontrola prací ve všech procesech stavby

Dlouhodobé odborné zkušenosti autorizovaných inženýrů využívá firma při zajišťování výkonu technického dozoru investora. V rámci této činnosti provádíme kontrolu kvality stavebních prací, dodržování harmonogramu výstavby a smluvních podmínek, kontrolu průběžného čerpání investičních prostředků a dalších činností, které s výkonem technického dozoru souvisejí.

Truhlářství

Tesařské a truhlářské práce

Provádíme veškeré truhlářské práce. Vyrábíme interiéry, schodiště a nábytek do domů i komerčních objektů. Realizujeme také stavební truhlářské výrobky.

 

 • Dubové dveře

  Truhlářství, tesařství
  Permalink Image
 • Roubenka – Šumava

  Bytová výstavba / Truhlářství, tesařství / Výběr
  Permalink Image
 • Dřevostavba rodinného trojdomku – Únětice

  Bytová výstavba / Truhlářství, tesařství
  Permalink Image
 • Pyramida Račov

  Konstrukce ze skla / Truhlářství, tesařství / Výběr
  Permalink Image
 • Knihkupectví Paulínky, Petrská 9, Praha 1

  Truhlářství, tesařství
  Permalink Image

Skleněné konstrukce

Navrhování nosných konstrukcí ze skla, skleněných fasád apod.

Firma specializuje na problematiku skleněných konstrukcí se zaměřením na statické výpočty skla, konstrukční řešení a poruchy skleněných konstrukcí. Pevnosti monolitního a laminovaného skla má firma prověřené řadou zkoušek realizovaných v autorizovaných zkušebnách. V oblasti výzkumu spolupracujeme s Kloknerovým ústavem ČVUT. Provádíme statické návrhy a posouzení skleněných konstrukcí-skleněných stropů, schodišť, zábradlí, markýz, fasád, ale i speciálních konstrukcí-např. stěn z ohýbaného skla, apod.

 • Vývoj skel s odolností proti výbuchu

  Konstrukce ze skla / Výběr
  Permalink Image
 • Projekční systém pro rozšířenou realitu

  Konstrukce ze skla / Výběr
  Permalink Image
 • CIIRC ČVUT

  Konstrukce ze skla / Výběr
  Permalink Image
 • Výtah OC Chodov

  Konstrukce ze skla
  Permalink Image
 • Cigler, Motyčka – Sovovy mlýny

  Konstrukce ze skla / Výstavy
  Permalink Image
 • Pyramida Račov

  Konstrukce ze skla / Truhlářství, tesařství / Výběr
  Permalink Image
 • Markýza – ulice 28. října

  Konstrukce ze skla
  Permalink Image
 • Stanice metra Stodůlky

  Dopravní stavby / Konstrukce ze skla
  Permalink Image
 • Pavilon Piazza

  Konstrukce ze skla / Výběr
  Permalink Image
 • Zastřešení výstupu z metra Hradčanská

  Dopravní stavby / Konstrukce ze skla / Výběr
  Permalink Image

 

Kontakt

Kde nás najdete